Melek Arıcı
Melek Arıcı

Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapi, Aile ve Oyun Terapisi

Melek Arıcı Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, yetişkin psikolojik danışmanlığından başlayan, aile, çift, çocuk, çocuklarla oyun terapisi, kariyer danışmanlığı, okul danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede psikolojik danışmanlık hizmet vermektedir.

Ayrıca bünyesinde barındırdığı Uluslararası eğitimler almış ve akredite eğitimleri tamamlamış koçlar ile liderlere, yöneticilere, öğrencilere bireysel koçluk hizmeti vererek onların potansiyellerini üst seviyede kullanarak güçlü ve etkileyici performans artışı sağlanmasına katkı sağlamaktadır.


Türkiye’nin ilk online annelik festivali

- Anneler, sizler için yüzde 100 online olan bir annelik festivali başlıyor. 5 gün sürecek MAMMA FEST’TE alanında uzman isimler hamilelik, emzirme ve anne-çocuk arasındak ilişki konusunda canlı yayınlar yapacak, merak edilen soruları yanıtlayacak⁉ Devamı için tıklayınız...


MOXO Türkiye

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır. Devamı için tıklayınız...


ÇOCUKLARLA OYUN TERAPİSİ

Çocuğun kendini ifade etmesi, kuralları kendi deneyimleri ile öğrenme yöntemi, hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğun iç dünyasının dışa vurumu, gizil enerjinin kullanılması. Çocuğun sosyal ve ahlaki değerleri öğrendiği bir alandır. Çocuğun zeka, beden ve kişilik gelişimini sağlayan en ideal ortamdır, Çocuğun sosyalleşmesine aracıdır, Çocuğun uyum sağlamasına yardımcıdır, yenilik ve değişiklik arzusuna verile bir cevaptır, Oyun genel anlamda kişiliğini bütünüyle etkileyen bir faaliyettir. Devamı için tıklayınız...


AİLE DANIŞMANLIĞI / PSİKOTERAPİ

Aile yaşam döngüsünde karşılaşılan krizler, ailede ölüm ve hastalık gibi travmalar, boşanma, ergen sorunları, aile içi iletişim ve roller, aile sınırları ve bireysel sınır sorunları, çocukların okul sorunları, küçük çocuklu ailelerde anne baba tutumları, ailede yaşanan ölüm, kaza, iflas gibi konularda da aile danışmanlığı almak önemlidir. Devamı için tıklayınız...


ÇOCUK - ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Çocuk ve ergen danışmanlığı, çocuk ve gençlerin sahip oldukları yetenek, ilgi ve becerilerinin ortaya çıkmasını, farkındalık geliştirmelerini sağlar. Ayrıca İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında gelişime bağlı olarak ortaya çıkan sorunları bireyin nasıl çözebileceği konusunda farkındalık yaratmak bu danışmanlık sürecinin temel hedefidir. Danışmanlık süreci gizlilik ilkelerine bağlı olarak yürütülür. Devamı için tıklayınız...


ÇİFT PSİKOTERAPİSİ

Evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedef alan bir danışmanlıktır. Bu danışmanlık, uzun süredir bir arada yaşayan çiftlerin veya evliliğe hazırlanan kişilerin ilişki içinde birbirlerinden beklentileri, çözülemeyen sorunlarda iletişim kurmayı sağlama, ilişkilerdeki çatışmaları doğru yönetme konuları ele alınır. Çift danışmanlığında önemli olan bireylerin tek tek kendileri değil, birbirleri ile olan ilişkileridir. Devamı için tıklayınız...


BİREYSEL YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ

Yetişkinler için bireysel danışmanlıkta, danışan, danışmanın kendisiyle yüz yüze bir sürece girer. Bireysel danışmanlık, kişinin gündelik yaşantısında yaşadığı zorluklarla ve problemlerle başa çıkmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Bu süreç, danışan ve danışmanın birlikte aşabileceği engel ve problemler için tercih edilen yöntemlerden biridir. Devamı için tıklayınız...


ANNE BABA OKULU

Kuşak çatışmasının 5 yıla indiği, olumlu-olumsuz her tür uyarana rahatlıkla ulaşılabilen, yoğun çalışma temposu içinde çocuklarımızla yeterince iletişim kuramadığımız günümüz koşullarında, çocuklarımızla daha sağlıklı iletişim kurabilmek, onların duygusal, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek, yerinde ve zamanında gerekli müdahaleyi yapabilmek için sizleri bu eğitime davet ediyoruz. Devamı için tıklayınız...


Uyguladığımız Test ve Teknikler
UYGULADIĞIMIZ TEST VE TEKNİKLER

MOXO Performans Testi, WÇZÖ-IV- Weschler Çocuklar için Zeka Testi, Çocuk Rorschach Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Temel Yetenekler Testi 6-8, Temel Kabiliyetler Testi 7-11, Okul Olgunluğu Hazırlık Testi, Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, AGTE, PEA Body Testi, Gessell Gelişim Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, MMPI Kişilik Testi, EMDR, Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi


Proje ve Etkinlikler

...
...
...
...
...
...
...

Sıkça Sorulan Sorular

İlk Psikolojik Danışmanlık Görüşmesi (Değerlendirme Görüşmesi)
İlk olarak randevu oluşturmak için yapılan telefon görüşmesinde görüşülmesi istenen konu ve durumla ilgili kısa bir bilgi alınır. Çocuk ve ergenlerle yapılan görüşmelerde ilk seans çocukla, ikinci seans anne babaya geri bildirim vermek üzere toplamda 2 seans birlikte ücretlendirilerek planlanır. Daha sonraki seanslar her biri tek seans olarak değerlendirilir. Bu seansta danışanın yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar ve Psikolojik Danışmanlığa uygunluk değerlendirilir, olası danışmanlık planı oluşturulmaya çalışılır. Çocuk ile çalışma yapılacaksa aileye bilgi verilir. Genç ile görüşme yapıldıysa gencin onayı alındıktan sonra ilk görüşme ile ilgili bilgi aileye verilir. Bazı durumlarda danışanların uygun başka bir uzmanlığa ( Psikiyatriste, nöroloji uzmanına, fizyoterapiste-duyu terapisine, dil-konuşma bozuklukları uzmanına vb.) yönlendirilmesi gerekebilir.
Seansların Süreleri ve Görüşme Periyodu
Seanslar danışma alanına göre 45-90 dakika sürer. Haftada bir seans yapılır. Danışmanlık konusunun aciliyetine ve durumuna göre haftalık seans sayısının arttırılması önerilir. Danışmanlık sürecinde belirlenen amaçlara ulaşılmaya başlandıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir. Sürekliliği olan danışmanlık görüşmelerinde paket görüşme uygulamaları tercih edilmektedir.
Randevu erteleme veya Randevuyu iptal etme
Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinden haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda, diğer danışanlarımızın randevuları aksatmamak için size ayrılan süreyi uzatmamız mümkün değildir.