Çocuklarla Oyun Terapisi

Çocuklarla Oyun Terapisi

Çocuklarla Oyun Terapisi

Oyun terapileri kaygı, korku, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlar yaşayan, uyum ve davranış bozukluğu gösteren çocukların, oyun ortamında tecrübeli Oyun Terapisti ile birlikte kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir terapi yöntemidir. Çocuklar yaşadıkları sıkıntıları sözelleştirmekte güçlük yaşarlar. Geçmiş yaşantıları beden hafızasında kayıtlıdır.

Oyun Terapi odası içinde terapinin rahat ve güvenli bir ortam içinde olması, çocuğun kendini iyi hissetmesini ve anlamlandıramadığı duygu ve yaşantılarını dışavurmasını sağlar. Çocuk, duygularını ve sorunlarını oynadığı oyunlarla ifade eder. Her yönüyle gizliliğin ön planda olduğu, oyun terapisti ile güven ilişkisinin yaşandığı özel bir ortam yaratılır. Çocuğun kendini ifade etmesi, yaşadığı sorunları oyunlar üzerinden deneyimleyerek içsel yolculuğunda gerçekleşir.

OyunTerapisi çocuğa hayatının provasını yaptırma imkanı vererek kendi deneyimleri ile öğrenme ve sorunları ile baş edebilme becerileri kazandıran bir yöntemdir. Hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğun iç dünyasının dışa vurumu, gizil enerjinin kullanılmasını sağlar.
Çocuğun sosyal ve ahlaki değerleri öğrendiği bir alandır.
Çocuğun zeka, beden ve kişilik gelişimini sağlayan en ideal ortamdır.
Çocuğun sosyalleşmesine aracıdır.
Çocuğun uyum sağlamasına yardımcıdır, yenilik ve değişiklik arzusuna verilen bir cevaptır.

Oyun Terapisinin Yardımcı Olacağı Psikolojik Problemlerden Bazıları;

• Travma sonrası stres bozukluğu
• Telaş, üzüntü, korku, gibi duyguların normalin üzerinde olması
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik) bozukluğu
• Başkalarına ya da kendine zarar verecek hareketlerde bulunması ( başını duvara vurma,
başkalarına yumruk atma)
Anne/ baba ayrılırken aşırı tepki verme (ağlama, korku)
• Sosyal içe kapanıklılık
• Güven eksikliği/ depresyon
• Ailede değişimlere adapte olmada zorlanma
• Sebebi anlaşılmayan baş ve karın ağrıları
Kaygıya bağlı kekemelik
Oyun terapisi süresi 45 dakika süren seanslar halinde çocuklar ile uygulanır. Bu seanstan sonra
ailelere kısa bir bilgilendirme yapılır. Ailelere değerlendirme seansları ayrıca düzenlenir. Seanslar
ihtiyaca göre genellikle haftada bir olarak devam eder. Oyun terapisi uygulamasının en az 5 - 6
seans sürdürülmesi önerilir. Sürecin ne kadar zaman alacağını terapist, çocuğun süreç içindeki
iyileşme ve ihtiyacına göre ve aile ile görüşerek belirler.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...