Okul Yöneticileri İçin Kişisel Gelişim Eğitimleri

Okul Yöneticileri İçin Kişisel Gelişim Eğitimleri

Okul Yöneticileri İçin Kişisel Gelişim Eğitimleri

Toplumun ve bilginin sürekli değiştiği, geliştiği günümüzde okullar da bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Bu nedenler okullardaki değişimi yönetme kapasiteleri de geliştirilmelidir. Bunun gerçekleşmesi ise okul bünyesindeki öğretmenlerin ve yöneticilerin değişimi, gelişimi ile mümkün olmaktadır. 


Değişim, kişiler ve kurumlar tarafından kolaylıkla kabul edilemeyen ve genellikle önlerine bir çok engel çıkan durumlardan birisidir. Okullarda da değişimi sağlamak ise oldukça zor bir durumdur. Bu noktada okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik becerilerini geliştirerek okulu değişime, dönüşüme zorlaması gerekmektedir. Okul müdürlerinin bu liderlik becerileri ise okul kültürü ile desteklenmelidir. Öğretmenler arasında bulunan öğretmen liderlerin desteği ile okulda değişim kolaylıkla sağlanabilir. Meslektaşlar ve paydaşlar arasında diyalog ve öğrenme fırsatları sunan farklı uygulamalar, öğretmenlerin fikirlerini ve uygulamalarını meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri yeni platformlar oluşmasına ve yenilikçi bir eğitim modelinin gelişmesine olanak sağlayacaktır.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...