Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sınırlı kaynaklardan biri olan zamanı çalan unsurların neler olduğu, nerelerden zaman kazanılabileceği konuları, bu atölye çalışmasının ana hedefidir. Zaman yönetimi eğitimi ile meşgul olmak ve üretken olmak arasındaki fark, önceden planlamanın nasıl yapılacağı, zamanı bölen şeylerle nasıl baş edileceği , öğretilmektedir.
 

Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüdür. Bu eğitim ile zamanı doğru ve etkin kullanabilmek, yönetebilmek yeterliliğini kazandığınızda iş veya sosyal hayatınızı, çevrenizi,  profesyonel yönetebilmeyi öğrenmiş olacaksınız. Zaman yönetimi eğitimi işyerinizde daha etkin ve aktif rol almanızı sağlayarak kariyer yolunda hızlı ilerlemenize neden olacaktır. Bu perspektif ile bakıldığında, zaman yönetiminin bir eğitim programı olmaktan ziyade yaşamı yönetmenin programı olduğu çok net olarak kavranacaktır.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...