Sosyal Sorumluluk Projemiz “Ödev Abisi- Ödev Ablası”

Sosyal Sorumluluk Projemiz “Ödev Abisi- Ödev Ablası”

Sosyal Sorumluluk Projemiz “Ödev Abisi- Ödev Ablası”

Projemizin Amacı ve Kapsamı:
Kurumsal sosyal sorumluluk projemiz amacı belli bölümlerde yükseköğrenim gören gençlerimize üniversite hayatlarında yarı zamanlı çalışacakları iş alanları ve maddi destek sağlayacak ortam yaratmaktır. Bir diğer amacımız ise özellikle yoğun çalışan anne babaların evde güvenebilecekleri bir yardımcılarının olmasını sağlamaktır. Ödev abisi, ablası ile birlikte olacak çocuk veya gencin en az sınıfa gidiyor olması gereklidir. Ödev abisi ve ablası hizmetinin bir ev yardımcısı veya çocuk bakıcılığı görevinin ötesinde bir işlevi vardır. Ödev abisi, ablası projesi anne babaların çözmeye çalıştıkları birkaç soruna çare olabilecek bir çalışmadır ama bir özel ders hizmeti veya özel ders öğretmeni değildir. Temel sorunlar;
• Güvenlik endişesi
• Çocuğun ödevleri ne oldu?
• Acaba evde biz yokken abur cuburla mı besleniyor?
• Ödevlerini yapmış mıdır?
• Bu akşam spora gidecekti acaba gitmiş midir/eve dönmüş müdür?
• Ben her zaman başında olamıyorum ders çalışma alışkanlığı nasıl kazanacak?
• Bizimle ders çalışmıyor keşke yaş olarak ona yakın olan birisi olsa
• Zaman yönetimi ve sorumluluk bilinci
 
Projenin İşleyişi
 Proje kapsamında üniversitede tıp, okul önce öğretmenliği, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sınıf öğretmenliği, eğitim fakültesi bölümlerinde okuyan öğrencilerden en az iki öğretim üyesinin referans mektubu alması, savcılıktan sicil durumunu gösterir belge alması, tam teşekkül bir hastaneden sağlık raporu alması istenir. Bu belgeleri sağlayan öğrencilere kişilik testleri ve bazı psikolojik testlere uygulanır.  Test sonuçları doğrultusunda ödev abisi, ödev ablası olarak çalışmaya uygun olan üniversite öğrencileri, ödev abisi, ödev ablası yetiştirme eğitim programına alınır. Çocukların ve ergenlerin gelişim dönemleri özellikleri, okulda yaşanacak akademik sorunları, rol model olmanın ne anlama geldiğini aktarıldığı ve en önemlisi koçluk yaklaşımı sağlayacak becerileri kazanabileceği eğitim alan üniversite öğrencileri ödev abisi ve ödev ablası olmaya hak kazanırlar. Ödev abisi ve ablası ailelere eğitimini tamamlamış abi ve ablalardan aileye uygun olanlarını tanıştırılır ve gerekli yönlendirmeleri yapılır. Süreç içinde evdeki abi veya abla sıkıntı yaşadığı veya destek almak istediği konularda kurumuzdaki psikolojik danışmanlardan ve profesyonel koçlarımızdan destek alır. Aile, ödev abisini ve abalısını seçtiği için kurumumuza her hangi bir danışmanlık ücreti ödemez. Sadece ödev abisi ve ablası için yapılan eğitim masraflarını öder.  Uygun gördüğü ödev abisi, ablası çalışmaya başladıktan haftalık veya aylık şekilde ödemeyi kendisine yapar. Bir ailenin en fazla iki kez abi ve abla seçiminde değişiklik yapma hakkı vardır. Üçüncü değişiklikte yeni abi veya ablanın eğitim masraflarını ödemek zorundadır.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...