Hakkında - Çalışma İşleyiş ve Prensiplerimiz

Hakkında - Çalışma İşleyiş ve Prensiplerimiz

Hakkında - Çalışma İşleyiş ve Prensiplerimiz

Seansların Süreleri ve Görüşme Periyodu
 Seanslar danışma alanına göre 45-90 dakika sürer. Haftada bir seans yapılır. Danışmanlık konusunun aciliyetine ve durumuna göre haftalık seans sayısının arttırılması önerilir. Danışmanlık sürecinde belirlenen amaçlara ulaşılmaya başlandıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir. Sürekliliği olan danışmanlık görüşmelerinde paket görüşme uygulamaları tercih edilmektedir. 
 

İlk Psikolojik Danışmanlık Görüşmesi  (Değerlendirme Görüşmesi)
 İlk olarak randevu oluşturmak için yapılan telefon görüşmesinde görüşülmesi istenen konu ve durumla ilgili kısa bir bilgi alınır. Çocuk ve ergenlerle yapılan görüşmelerde ilk seans çocukla, ikinci seans anne babaya geri bildirim vermek üzere toplamda 2 seans birlikte ücretlendirilerek planlanır. Daha sonraki seanslar her biri tek seans olarak değerlendirilir. Bu seansta danışanın yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar ve Psikolojik Danışmanlığa uygunluk değerlendirilir, olası danışmanlık planı oluşturulmaya çalışılır. Çocuk ile çalışma yapılacaksa aileye bilgi verilir. Genç ile görüşme yapıldıysa gencin onayı alındıktan sonra ilk görüşme ile ilgili bilgi aileye verilir. Bazı durumlarda danışanların uygun başka bir uzmanlığa ( Psikiyatriste, nöroloji uzmanına, fizyoterapiste-duyu terapisine, dil-konuşma bozuklukları uzmanına vb.) yönlendirilmesi gerekebilir. 
 

Randevu erteleme veya Randevuyu iptal etme
 Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinden haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda, diğer danışanlarımızın randevuları aksatmamak için size ayrılan süreyi uzatmamız mümkün değildir. 

 

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...