Kurum Kültürü Oluşturulması ve Geliştirmesi Amaçlı Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlıklar - Kurum Kültürü Oluşturulması ve Geliştirmesi Amaçlı Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlıklar - Kurum Kültürü Oluşturulması ve Geliştirmesi Amaçlı Danışmanlık

Kurum değerlerini belirlemek, değerlerin ışığında vizyon ve misyon oluşturmak, bunları tüm çalışanların sahiplenmesini sağlamak, iş hedeflerini anlamlı kılar, çalışan motivasyonunu artırır ve kurumun performansını yükseltir. Vizyon, misyon ve değerlerin; çalışanlarca anlaşılır biçimde tanımlanması ve benimsenmesi, iş hayatının uygulamalarıyla örtüşmesi ve stratejik kararlara yön vermesi, kurumu temsil etmesi ve etik değerlerle uyumlu olması sağlanır.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...