Lise ve Üniversite Sınavları İçin Psikolojik Danışmanlık

Lise ve Üniversite Sınavları İçin Psikolojik Danışmanlık

Lise ve Üniversite Sınavları İçin Psikolojik Danışmanlık

Ülkemizde gerçekleştirilen tüm merkezi sınavlar uzun soluklu hazırlanılan, emek gerektiren sınavlardır. Sınav sürecinde öğrenciler planlamada, zamanı kullanmada, sınav stratejisi oluşturmada, ders çalışma önceliklendirmesinde, okul derslerine yoğunlaşma ile sınava hazırlanma arasında sıkışıp kalmaktan dolayı bazı sorunlar yaşar. Danışmanlık sürecinde ele alınan temel konular;
• Öğrenme Stilleri tespiti
• Öğrenmeyi öğrenme ve ders çalıma sisteminin oturtulması
• Öğrenme stiline göre ders çalışma programının hazırlanması
• Sınav taktikleri ve test çözüme teknikleri hakkında 
• Deneme sonuçlarının analizine göre ders çalışma stratejisinin oluşturulması
• Sınavlarda dikkatin attırılması çalışmaları
• Sınav kaygısı ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi
• Anne babalara yönelik sınav kaygısı çalışmaları
• Sınav hazırlık süreci boyunca ders çalışma sisteminin takibinin yapılması
Danışmanlık Sürecinin İşleyişi: 
• Ayda 4 görüşme yapılır. 3 görüşme öğrenci ile 1 görüşme anne ve baba ile yapılır.
• Tanışma görüşmesinde sonra 4 seanslık görüşme paketinin ücreti ödenir.
• Sınava kadar 10 aylık eğitim süreci boyunca danışmanlık hizmeti alınması durumunda her ay dönemi için ödeme aynı şekilde devam eder.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...