Koçluk Eğitimleri

Koçluk Eğitimleri

Koçluk Eğitimleri

Eğitim programını oluştururken Türkiye için olgunlaşmış bir koçluk anlayışı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla farlı koçluk eğitimleri ve önemli koçluk kitap/doküman/yayınları gözden geçirilerek, test edilmiştir. Testler sonucunda etkisi gözlemlenmiş modüller eğitimin müfredatına dahil edilmiştir. Eğitim programının içinde hiçbir fazla konu ve süsleme yoktur. Amaç kısa ve net cümlelerle; uygulamaya yönelik bir süreç yakalamaktır. 
Koçluğun ülkemizdeki ve Türkçe konuşulan tüm ülkelerdeki büyüme potansiyelini göz önünde bulundurularak, evrensel etik kurallarının ve modern anlayışın hakim olduğu bir içerik belirlenmiştir. Türk kültürünün oluşturduğu farklılıklar eğitim sürecinde özellikle vurgulanacaktır.
Bu eğitim programı, Profesyonel Koçluk Eğitiminin ilk basamağını oluşturmaktadır. Profesyonel Koçluk Eğitimi katılımcılarının aşağıdaki özellikleri taşımasını sağlamaya çalışır.
Aşağıda belirtilen alanlarda ICF veya AC onaylı Koçluk eğitimleri grup oluşmasına bağlı olarak boyunca eğitimler yapılacaktır ve başarılı olan katılımcılara uluslararası sertifika verilecektir.
ICF Onaylı Profesyonel Koçluk
AC Uzman Koçluk Eğitimi
CCE Öğrenci Koçluğu
CCE Koçlukta Beden Dili Eğitim
CCE Koçlukta Metafor Kullanımı
Koçluk Destekli Liderlik Eğitimi
İk Profesyonelleri için Koçluk

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...