Çift Danışmanlığı

Çift Danışmanlığı

Çift Danışmanlığı

Evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedef alan bir danışmanlıktır. Bu danışmanlık, uzun süredir bir arada yaşayan çiftlerin veya evliliğe hazırlanan kişilerin ilişki içinde birbirlerinden beklentileri, çözülemeyen sorunlarda iletişim kurmayı sağlama, ilişkilerdeki çatışmaları doğru yönetme konuları ele alınır. Çift danışmanlığında önemli olan bireylerin tek tek kendileri değil, birbirleri ile olan ilişkileridir. Farklı geçmişe sahip, farklı kültür ve aile yapısı olan, değerleri, tutumları, gelecekten beklentileri farklı olan bireylerin bir arada olmaları ve anlaşmaları kolay değildir. İki farklı insanın aşk veya sevgi ile bir araya gelmesi ve zamanla ortak yaşamın gerekliliklerinin ön plana çıkması, kişiliklerinin daha görünür hale gelmesi bazı iletişim sorunları oluşturabilir. Birliktelik kişilerin hayat görüşleri de dahil hem karakterlerine, hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu farklılıklara çiftlerin yaklaşımları ilişkinin gidişatını belirleyici bir unsur olabilir ve problemli bir ilişkide bu farklılıkların ele alınış şekli değerlendirilmelidir.

Çiftler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşmazlıkların doğurduğu gerginlikler sebebiyle danışmanlık almak isterler. Çatışmalı veya eksik iletişim, çiftlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve kıskançlık gibi sorunlar çift danışmanlığının ilgilendiği konulardan bazılarıdır. Çiftlerin problemleri genellikle birbirlerine yansıdığından, ilişkinin yapısı da göz önünde bulundurularak bu sorunların beraber ve ele alınması gerekir. Ayrıca çiftlerden her birinin bireysel sorunlarının ilişkiyi nasıl etkilediği önemlidir; kişinin kendi iç dünyasının ilişkiye yansıması, karşısındaki "öteki" kişiyi algılaması ve ona verdiği tepkiler ile çok yakından ilgilidir. Bu tarz sorunlarda çiftin her biriyle eşit seanslarla, bireysel olarak değerlendirme görüşmesi yapılabilir.  Bir yandan ikili olarak ilişkilerinin ele alınması, bir yandan da bireysel danışmanlıkla kendi sorunlarına çözüm yolları konusunda destek almaları ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için gerekli olacaktır.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...