Yetişkinler İçin Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Yetişkinler İçin Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Yetişkinler İçin Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Yetişkinler için bireysel danışmanlıkta, danışan, danışmanın kendisiyle yüz yüze bir sürece girer. Bireysel danışmanlık, kişinin gündelik yaşantısında yaşadığı zorluklarla ve problemlerle başa çıkmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Bu süreç, danışan ve danışmanın birlikte aşabileceği engel ve problemler için tercih edilen yöntemlerden biridir. Yetişkin danışmanlığı bireyin sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendisini daha iyi anlamasını, kendi kendine kararlar alabilir, problemlerini çözebilir hale gelmesini amaçlar. Bireysel problemlere örnek; kendini ifade etmede güçlük, performans kaygısı, kaygılar ve korkular, kendine güven, insan ilişkilerinde çekingen davranma, öfkeyi kontrol edememe, başarısızlık duygusu ile baş edememe gibi konular gösterilebilir. Danışmanlık sürecininim uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir. Psikolojik danışma, sözel ve sözel olmayan iletişim yolları ile danışman ve danışan arasında karşılıklı etkileşime olanak veren; danışanın tutum ve davranışlarında istenilen yönde değişiklikler oluşturarak, problemlerine çözüm yolları bulunmasını amaçlayan bir süreçtir. Bu süreçte en önemli husus gizliliktir. Gizlilik ilkesinden asla taviz verilmez. Bireysel danışmanlık sürecinde farklı danışmanlık yöntemlerinden ve terapi yöntemlerinden faydalanılır.

Projelerimiz

...
...
...
...
...
...
...